Calcium chloratum biotika

Registrační číslo39/ 775/92-S/CForma
Injekční roztok
Cesta užitíIntravenózní podáníObal
Ampulka (Ampule)
Balení
5X10ML
Síla
DržitelBB Pharma a.s., Praha ČESKÁ REPUBLIKAVýrobceHBM Pharma s.r.o., MartinSLOVENSKÁ REPUBLIKA
VýdejNa lékařský předpisDoping
Exspirace60 MATC Skupina
Chlorid vápenatý
Léčivé látky
Dihydrát chloridu vápenatého
Pomocné látky
Kyselina chlorovodíková
Voda pro injekci
sp. zn. sukls253835/2016


Příbalová informace
Informace o použití, čtěte pozorně!

CALCIUM CHLORATUM Biotika
injekční roztok


Držitel rozhodnutí o registraci
BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 - Lhotka, Česká republika
Výrobce
HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika
Složení
Jedna 10 ml ampule obsahuje 0,671 g Calcii chloridum dihydricum.
Koncetrace iontů:
10 ml obsahuje 183 mg vápníku, to odpovídá 4,56 mmol.
10 ml obsahuje 324 mg chloridů, to odpovídá 9,12 mmol.
Pomocná látka: voda na injekci, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH).
Indikační skupina
Mineralium. (Iontový přípravek).
Charakteristika
Ionty vápníku jsou potřebné pro excitabilitu a uvolňování neurotransmiterů v nervové a
svalové tkáni, pro svalovou kontrakci, funkci srdce a srážení krve, zprostředkují intracelulární
účinky mnoha hormonů. Udržují integritu buněčných membrán, snižují patologicky zvýšenou
permeabilitu (propustnost) krevních kapilár při alergické reakci. Chlorid vápenatý zvyšuje
hladinu vápníku v organizmu.
Farmakokinetické údaje
Z celkového množství vápníku v organizmu je 99 % uloženo do kostí a zubů. Zbytek je v
intra- a extracelulární tekutině. Vápník je v krvi v dynamické rovnováze s vápníkem v jiných
tkáních. Vylučuje se především močí, méně pankreatickou šťávou, žlučí, stolicí, potem a
slinami. Prochází placentární bariérou a vylučuje se do mateřského mléka.
Indikace
Nedostatek vápníku /podpůrná léčba spazmofilie (zvýšená nervosvalová dráždivost se
sklonem ke křečím), tetanie (křečové stavy), podpůrná léčba při rachitidě (křivici),
osteomalacii (měknutí kostí), osteoporóze (řídnutí kostí), při hojení fraktur (zlomenin),
hypoparatyreóze (snížená funkce příštítných tělísek)/, pomocná léčba akutních alergických
chorob, chronická zánětlivá onemocnění, svědivé dermatózy (kožní onemocnění), mokvající
a generalizované (postihující celé tělo) ekzémy. Pokles tlaku vyvolaný akutním oslabením
kontrakční síly myokardu (např. v anesteziologii působením intravenózních barbiturátů).
Kontraindikace
Hyperkalcemie, hyperkalciurie (hyperparatyreoidizmus, předávkování vitaminu D, tumory
způsobující dekalcifikaci, jako plazmocytom, kostní metastázy), těžká insuficience ledvin,
náhlý vzestup sérových hladin vápníku, při osteoporóze zapříčiněné imobilizací pacienta,
galaktosemie, terapie kardioglyko-zidy (s výjimkou těžké symptomatické hypokalcemie),
anafylaktická reakce s příznaky hrozícího šoku.
Nežádoucí účinky
Injekce mají lokálně extremně dráždivý účinek, při extravazální aplikaci (mimo cévu) jsou
bolestivé a mohou způsobit nekrózu. Příliš rychlá i.v. (nitrožilní) aplikace vyvolá vazodilataci,1/2
pocit šířícího se tepla a palčivé křídové chuti v ústech. Nadměrná množství vyvolávají
hyperkalcémii s projevy anorexie, nauzey, dávení, obstipace, bolesti břicha, svalové slabosti,
bolestí kostí, polydipsie, polyurie, zmatenosti, předrážděnosti, kardiální dysrytmie, oslabení
až zastavení činnosti srdce a kóma. U dětí se objevuje acidóza. Hyperkalcémie je reverzibilní,
avšak přetrvávající vysoké hladiny kalcia mohou způsobit ireverzibilní nefrokalcinózu,
nefrolitiázu a poruchu koncentrační schopnosti ledvin. Chlorid vápenatý je ve své podstatě
acidifikující, proto není vhodný k léčbě hypokalcémie u pacientů s renální insuficiencí a
acidózou.
Interakce
Vápník zesiluje účinek glykozidových kardiotonik. Tiazidová diuretika zvyšují renální
reabsorpci kalcia, snižují jeho vylučování močí a mohou vyvolat hyperkalcémii. Současné
podání furosemidu s kal-ciovými přípravky může u novorozenců vyvolat hyperkalciurii a
nefrokalcinózu.
Dávkování
Dospělým se podává 5 - 10 ml, přísně intravenózně, velmi pomalu (3 až 10 minut). Výjimkou
je kar-diální resuscitace, kdy se intravenózní bolus podává velmi rychle.
Dětem se intravenózní dávka upravuje podle věku, druhu výživy a hodnot kalcemie. Dávka
pro děti do 1 roku je do 0,25 g, pro děti od 1 do 6 let je to 0,25 až 0,5 g, pro děti od 6 do 15 let
je to 0,5 až 1 g denně.
Upozornění
U nemocných léčených kardiotonickými glykozidy se musí uvážlivě rozhodnout o
intravenózním podání vápníku. Přípravek se nesmí podat intramuskulárně, resp. paravenózně
pro nebezpečí vzniku nekróz.
Předávkování
Předávkování přípravku vyvolává hyperkalcemii (nad 2,6 mmol/l) s návaly horka, poruchami
chuti, periferní vazodilatací, anorexií, nauzeou, zvracením, svalovou slabostí, psychickými
poruchami, polydipsií, polyurií a vyskytují se i bolesti břicha.
Léčba: Léčba spočívá v podání saluretik, zpravidla furosemidu nebo kyseliny etakrynové.
Současně se může aplikovat kalium šetřící diuretikum. Thiazidová diuretika jsou
kontraindikována. Objem cirkulující tekutiny a dostatečná hydratace se udržuje infuzí
izotonického roztoku. Nutná je pravidelná kontrola sérových elektrolytů.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě od +10°C do +25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Varování
Přípravek se nesmí použít po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Balení
5 ampulí po 10 ml
Datum poslední revize
13.10.2016
2/2

empty

Zatím nikdo nepřidal komentář, buďte první kdo se podělí o zkušenosti.